Mesha lamtumirëse e Don Rrokut ne Stubell - 16.08.2007